Full time cat sitter, part time machine learning tinkerer

notes

bio

🧑‍💻 GitHub

🐥 Twitter

👔 LinkedIn